Ανακοινώσεις


Ανακοινώσεις Τμήματος

27/11/2018: ΝΕΑ Ανακοίνωση δοκιμαστικών μαθημάτων στα πλαίσια της αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων"
23/11/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Π. ΘΡΑΚΗΣ
22/11/2018: Ανακοίνωση για Πτυχιακή Εξέταση Φεβρουαρίου 2019
22/11/2018: Ανακοίνωση δοκιμαστικών μαθημάτων στα πλαίσια της αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων"
20/11/2018: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜ ΕΤΟΣ 2019-2020
19/11/2018: Ανακοίνωση προθεσμίας για αντικατάσταση καταργούμενων μαθημάτων
16/11/2018: Πρόσκληση 4ης Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος: Εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάλυση και προσομοίωση υδατικών πόρων»
15/11/2018: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (GUESS)
15/11/2018: Study in Europe Webinar – SOCIAL MEDIA
15/11/2018: Υποβολή δικαιολογητικών δικαιούχων μετεγγραφής για το ακαδ. έτος 2018-2019

Περισσότερες ανακοινώσεις...

Σημαντικά Γεγονότα Τμήματος

  1. Βραβείο Μεταπτυχιακής Εργασίας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό "ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2018 – Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας"
  2. Βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο "2nd International Conference of Recent Trends in Environmental Science and Engineering (RTESE'18)"
  3. Ο καθηγητής Γιώργος Συλαίος συντονίζει το επιστημονικό πρόγραμμα ODYSSEA με πλήρη τίτλο: «OPERATING A NETWORK OF INTEGRATED OBSERVATORY SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN SEA» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας Horizon 2020. Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 8,4 εκατ. ευρώ και συμμετέχουν 28 φορείς κυρίως Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και επιχειρήσεις από 14 χώρες.
  4. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή του κ. Καρακούνου-Κόσσυβα Ιωάννη με τίτλο «Η επίδραση της βιοκλιματικής ανάπλασης υπαίθριου χώρου στην εξωτερική θερμική άνεση και στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» απέσπασε το βραβείο ‘ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ’
  5. ICOS-First General Assembly

Περισσότερα σημαντικά γεγονότα...