Φωτογραφίες
Περιγραφή του Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος εκπαιδεύει τους μελλοντικούς Διπλωματούχους Μηχανικούς σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης σύγχρονων υποδομών για τη συντήρηση του κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών κοινωνιών. Τα κύρια αντικείμενα εξειδίκευσης των μηχανικών περιβάλλοντος επικεντρώνονται στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στον έλεγχο και την διαχείριση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στη διαχείριση ενέργειας και στην διαχείριση του περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, στο αντικείμενο των …Συνέχεια…
Ανακοινώσεις


Ανακοινώσεις Τμήματος

24/07/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
24/07/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SCIENCE)
20/07/2018: FULBRIGHT GREECE: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
19/07/2018: Αλλαγή ημέρας εξέτασης του μαθήματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι,ΙΙ"
19/07/2018: Ίδρυμσ Μποδοσάκη- Προκήρυξη μεταδιδακτορικών υποτροφιών ακαδ. έτους 2019-2020
18/07/2018: Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2018-2019
13/07/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
12/07/2018: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου ακαδ. ετους 2018-2019 - Ανακοινοποιηση στο ορθό
10/07/2018: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
03/07/2018: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-19

Περισσότερες ανακοινώσεις...

Σημαντικά Γεγονότα Τμήματος

  1. Βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο "2nd International Conference of Recent Trends in Environmental Science and Engineering (RTESE'18)"
  2. Ο καθηγητής Γιώργος Συλαίος συντονίζει το επιστημονικό πρόγραμμα ODYSSEA με πλήρη τίτλο: «OPERATING A NETWORK OF INTEGRATED OBSERVATORY SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN SEA» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας Horizon 2020. Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 8,4 εκατ. ευρώ και συμμετέχουν 28 φορείς κυρίως Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και επιχειρήσεις από 14 χώρες.
  3. Forth Summer School on Wastewater and Biosolids Management (WWSS18). The School will take place on July 23-27, 2018, in Patras, Greece. It is a Distance Education e-Learning Summer School, which is organized in the context of the Postgraduate Study Programme “Waste Management”, of the Hellenic Open University (HOU).
  4. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή του κ. Καρακούνου-Κόσσυβα Ιωάννη με τίτλο «Η επίδραση της βιοκλιματικής ανάπλασης υπαίθριου χώρου στην εξωτερική θερμική άνεση και στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» απέσπασε το βραβείο ‘ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ’
  5. ICOS-First General Assembly

Περισσότερα σημαντικά γεγονότα...