Ανακοινώσεις


Ανακοινώσεις Τμήματος

20/09/2018: Ανακοίνωση για τη σίτηση των Φοιτητών
20/09/2018: Υποτροφίες απο την κυβέρνηση του Μεξικού
17/09/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων"
17/09/2018: Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και προσομοίωση υδατικών πόρων»
14/09/2018: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κας ΑΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
14/09/2018: ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΣ ΣΧΟΛΗΣ
13/09/2018: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
12/09/2018: Εξέταση μαθήματος " ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΑΖΑΣ"
12/09/2018: Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο: Επαγγελματική Ανάπτυξη των Ερευνητών
12/09/2018: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περισσότερες ανακοινώσεις...

Σημαντικά Γεγονότα Τμήματος

  1. Βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο "2nd International Conference of Recent Trends in Environmental Science and Engineering (RTESE'18)"
  2. Ο καθηγητής Γιώργος Συλαίος συντονίζει το επιστημονικό πρόγραμμα ODYSSEA με πλήρη τίτλο: «OPERATING A NETWORK OF INTEGRATED OBSERVATORY SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN SEA» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας Horizon 2020. Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 8,4 εκατ. ευρώ και συμμετέχουν 28 φορείς κυρίως Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και επιχειρήσεις από 14 χώρες.
  3. Forth Summer School on Wastewater and Biosolids Management (WWSS18). The School will take place on July 23-27, 2018, in Patras, Greece. It is a Distance Education e-Learning Summer School, which is organized in the context of the Postgraduate Study Programme “Waste Management”, of the Hellenic Open University (HOU).
  4. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή του κ. Καρακούνου-Κόσσυβα Ιωάννη με τίτλο «Η επίδραση της βιοκλιματικής ανάπλασης υπαίθριου χώρου στην εξωτερική θερμική άνεση και στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» απέσπασε το βραβείο ‘ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ’
  5. ICOS-First General Assembly

Περισσότερα σημαντικά γεγονότα...