Φωτογραφίες
Περιγραφή του Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος εκπαιδεύει τους μελλοντικούς Διπλωματούχους Μηχανικούς σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης σύγχρονων υποδομών για τη συντήρηση του κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών κοινωνιών. Τα κύρια αντικείμενα εξειδίκευσης των μηχανικών περιβάλλοντος επικεντρώνονται στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στον έλεγχο και την διαχείριση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στη διαχείριση ενέργειας και στην διαχείριση του περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, στο αντικείμενο των …Συνέχεια…
Ανακοινώσεις


Ανακοινώσεις Τμήματος

21/06/2018: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
20/06/2018: Ανακοίνωση Προπτυχιακού Προγράμματος ΕΚΟ-ΙΚΥ-2017/2018
19/06/2018: Πρόσκληση στην ανοιχτή εξέταση της διδακτορικής διατριβής της κυρίας Α.Μ. Ζαρογιάννη με τίτλο: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (CONTRIBUTION OF FRAGRANCES FROM HOUSEHOLD CLEANING PRODUCTS TO THE INDOOR AIR QUALITY)
19/06/2018: Αποτελέσματα εκλογής Προέδρου και Αν. προέδρου Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος
18/06/2018: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019
18/06/2018: Νέα Υπηρεσία VPN
18/06/2018: Πρωτοβουλία " Global Women in Music for Human Rights"
15/06/2018: Υποτροφίες για την εκμάθηση Σερβικης γλώσσας
15/06/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΣΤ ΚΑΙ 10ης ΓΣΕΣ
13/06/2018: τελετή απονομής των Μεμβρανών των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων των αποφοιτησάντων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Περισσότερες ανακοινώσεις...

Σημαντικά Γεγονότα Τμήματος

  1. Ο καθηγητής Γιώργος Συλαίος συντονίζει το επιστημονικό πρόγραμμα ODYSSEA με πλήρη τίτλο: «OPERATING A NETWORK OF INTEGRATED OBSERVATORY SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN SEA» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας, Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας Horizon 2020. Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 8,4 εκατ. ευρώ και συμμετέχουν 28 φορείς κυρίως Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και επιχειρήσεις από 14 χώρες.
  2. Forth Summer School on Wastewater and Biosolids Management (WWSS18). The School will take place on July 23-27, 2018, in Patras, Greece. It is a Distance Education e-Learning Summer School, which is organized in the context of the Postgraduate Study Programme “Waste Management”, of the Hellenic Open University (HOU).
  3. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή του κ. Καρακούνου-Κόσσυβα Ιωάννη με τίτλο «Η επίδραση της βιοκλιματικής ανάπλασης υπαίθριου χώρου στην εξωτερική θερμική άνεση και στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» απέσπασε το βραβείο ‘ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ’
  4. ICOS-First General Assembly

Περισσότερα σημαντικά γεγονότα...