Φωτογραφίες
Περιγραφή του Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος εκπαιδεύει τους μελλοντικούς Διπλωματούχους Μηχανικούς σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης σύγχρονων υποδομών για τη συντήρηση του κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών κοινωνιών. Τα κύρια αντικείμενα εξειδίκευσης των μηχανικών περιβάλλοντος επικεντρώνονται στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στον έλεγχο και την διαχείριση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στη διαχείριση ενέργειας και στην διαχείριση του περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, στο αντικείμενο των …Συνέχεια…
Σημαντικά Γεγονότα Τμήματος

  1. Με την ευκαιρία της εγκαινίασης της καινούργιας ιστοσελίδας του EUFAR (EuropeanFleetforAirborneResearch; www.eufar.net) στην οποία είμαστε καταχωρημένοι ως εργαστήριο και ως πανεπιστήμιο, φαίνεται η συμμετοχή του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων, μέσω του συνδέσμου http://www.eufar.net/aircrafts/66. Θα σας κρατούμε ενήμερους για την αλλαγή του αεροσκάφους σύντομα, όπως επίσης και την αλλαγή της Εθνική μας συνεισφοράς στο EUFAR.

  2. Συμμετοχή της Αικατερίνης Τρεπεκλή υποψήφιας διδάκτωρ του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο "ICOS-NEON greenhouse gas data training workshop June 2-12, 2015"

  3. Η Επίκουρη Καθηγήτρια Δημούδη Αργυρώ συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Πόρτο Χέλι, 22-26 Ιουνίου 2015

Περισσότερα σημαντικά γεγονότα...