Φωτογραφίες
Περιγραφή του Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος εκπαιδεύει τους μελλοντικούς Διπλωματούχους Μηχανικούς σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης σύγχρονων υποδομών για τη συντήρηση του κρίσιμου φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών κοινωνιών. Τα κύρια αντικείμενα εξειδίκευσης των μηχανικών περιβάλλοντος επικεντρώνονται στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στον έλεγχο και την διαχείριση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στη διαχείριση ενέργειας και στην διαχείριση του περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, στο αντικείμενο των …Συνέχεια…
Σημαντικά Γεγονότα Τμήματος

  1. Συμμετοχή της Αικατερίνης Τρεπεκλή υποψήφιας διδάκτωρ του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο "ICOS-NEON greenhouse gas data training workshop June 2-12, 2015"

  2. Η Επίκουρη Καθηγήτρια Δημούδη Αργυρώ συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Πόρτο Χέλι, 22-26 Ιουνίου 2015

  3. Ο Επίκουρος Καθηγητής Σταμάτης Ζώρας συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου CEMEPE «Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Mykonos, June 2015».

  4. Ο Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Ντούγιας συμμετέχει στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του 6oυ Συνέδριου Μικροβιόκοσμου 2015.

  5. Η Κατερίνα Σταματελάτου, επίκουρος καθηγήτρια του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ήταν πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου της IWA "Balkan Young Water Professionals" που έγινε στις 10-12 Μαϊου 2015, Θεσσαλονίκη.

Περισσότερα σημαντικά γεγονότα...