Ιστορικό Τμήματος

Το Τμήμα Ιδρύθηκε το 1993 με το Π.Δ. 365/93. Οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 1995 – 1996. Από το έτος 2003, που το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. έγινε αυτοδύναμο, άρχισε η ανάπτυξη ενός σχεδίου, ώστε το Τμήμα να διεκδικήσει μια εξέχουσα θέση στη σημερινή Ελληνική κοινωνία αλλά και στο διεθνές Ακαδημαϊκό γίγνεσθαι, με εργαλεία αφενός ένα ευέλικτο αλλά και πλήρες πρόγραμμα σπουδών και αφετέρου την ανάπτυξη της βασικής έρευνας και καινοτόμων ερευνητικών εφαρμογών.

Στα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος έχουν απονεμηθεί 534 Διπλώματα Μηχανικού Περιβάλλοντος, 150 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters) και 31 Διδακτορικά Διπλώματα (PhD).