Σημαντικά Γεγονότα Τμήματος

 • Η Μεταπτυχιακή Διατριβή του κ. Καρακούνου-Κόσσυβα Ιωάννη με τίτλο «Η επίδραση της βιοκλιματικής ανάπλασης υπαίθριου χώρου στην εξωτερική θερμική άνεση και στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» απέσπασε το βραβείο ‘ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2016 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ’ για τον «Οικισμό και το πράσινο στις πόλεις» (www.oikopolisawards.gr), το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο από τον εθελοντικό οργανισμό για το αστικό περιβάλλον Ecocity. Η διατριβή διεκπεραιώθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με επιβλέπουσα την κα Δημούδη Αργυρώ, Αναπλ. Καθηγήτρια.

 • Ο αναπληρωτής καθηγητής Δ. Κομίλης προσφάτως ολοκλήρωσε την ετήσια εκπαιδευτική του άδεια που υλοποίησε ως επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αυτόνομου Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. Κατά το διάστημα αυτό, χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια της Καταλονίας (TECNIOSPRING) και την υποτροφία Marie-Curie. Συνεργάστηκε με ερευνητική ομάδα (BIO-GLS, GICOM) πάνω σε θέματα ζύμωσης στερεής φάσης, δεικτών σταθεροποίησης κομποστ και χρήσης νανοσωματιδίων για επεξεργασία νερού.

 • Ο Δ. Κομίλης ορίσθηκε από το ΥΠΕΣΔΑ (βάσει ΦΕΚ 149 Τ.ΥΟΔΔ/21-3-2016) ως μέλος εξαμελούς στρατηγικής διευθύνουσας ομάδας διοίκησης έργου για παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Η συμμετοχή του είναι άμισθη και έχει διάρκεια ένα έτος.

 • ICOS-First General Assembly

 • Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων, θα οργανώσει το «Δεύτερο Συνέδριο του EUFAR για την Λειτουργία και την Πιστοποίηση των Ερευνητικών Αεροσκαφών» (EUFAR Research Aircraft Operations and Certification) την 29-31 Ιανουαρίου 2016. Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν όλοι οι διευθυντές των Ερευνητικών Αεροσκαφών της Ευρωπαϊκής Υποδομής EUFAR (European Fleet foe Airborn Research).

 • Η Βίκη Ποντικίδου αποφοίτησε πρόσφατα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία" του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ με υποτροφία του ΙΚΥ.
  Η εργασία της, "Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις Νεοφυείς Επιχειρήσεις", βραβεύτηκε στον φοιτητικό διαγωνισμό CSR HELLAS, όπου συμμετείχε ως φοιτήτρια του ΔΠΘ. Για το λόγο αυτό, συμμετείχε και στο CSR EUROPE'S ENTERPRISE 2020 SUMMIT (http://enterprise2020summit.org), στις 16 & 17 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες (http://enterprise2020summit.org/pages/about-2/). Εκεί επιλέχτηκε από την Ελληνική αποστολή να εκπροσωπήσει το CSR HELLAS και τη νεολαία (http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I112259&videolang=INT&devurl=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Favservices%2Fvideo%2Fplayer%2Fconfig.cf), στο πάνελ της 17ης Νοεμβρίου λίγο πριν την διακήρυξη του πρώτου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία (http://www.csreurope.org/pactforyouth).

 • Με την ευκαιρία της εγκαινίασης της καινούργιας ιστοσελίδας του EUFAR (EuropeanFleetforAirborneResearch; www.eufar.net) στην οποία είμαστε καταχωρημένοι ως εργαστήριο και ως πανεπιστήμιο, φαίνεται η συμμετοχή του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων, μέσω του συνδέσμου http://www.eufar.net/aircrafts/66. Θα σας κρατούμε ενήμερους για την αλλαγή του αεροσκάφους σύντομα, όπως επίσης και την αλλαγή της Εθνική μας συνεισφοράς στο EUFAR.

 • Συμμετοχή της Αικατερίνης Τρεπεκλή υποψήφιας διδάκτωρ του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο "ICOS-NEON greenhouse gas data training workshop June 2-12, 2015"

 • Η Επίκουρη Καθηγήτρια Δημούδη Αργυρώ συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, Πόρτο Χέλι, 22-26 Ιουνίου 2015

 • Ο Επίκουρος Καθηγητής Σταμάτης Ζώρας συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου CEMEPE «Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Mykonos, June 2015».

 • Ο Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Ντούγιας συμμετέχει στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του 6oυ Συνέδριου Μικροβιόκοσμου 2015.

 • Η Κατερίνα Σταματελάτου, επίκουρος καθηγήτρια του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος ήταν πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου της IWA "Balkan Young Water Professionals" που έγινε στις 10-12 Μαϊου 2015, Θεσσαλονίκη.