Συμμετοχή της Αικατερίνης Τρεπεκλή υποψήφιας διδάκτωρ του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο "ICOS-NEON greenhouse gas data training workshop June 2-12, 2015"

Η Αικατερίνη Τρεπεκλή, υποψήφια διδάκτωρ του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων, επιλέχθηκε, μετά από διαγωνισμό, να συμμετάσχει στο ICOS-NEON greenhouse gas data training workshop June 2-12, 2015, Observatoire de Haute Provence (OHP), France. Το summer school διοργανώθηκε από την ΙCOS- The Integrated Carbon Observation System- και την NEON- The National Ecological Observatory Network of the US, στα πλαίσια του ΕU FP7 προγράμματος COOPEUS - Connecting Research Infrastructures (www.coopeus.eu/). Στόχος του training workshop ήταν η ανακάλυψη και χρήση των in-situ δεδομένων ανά τον κόσμο, από τις επιστήμες της ατμόσφαιρας, του οικοσυστήματος και της βιογεωχημείας για την αντιμετώπιση των επίκαιρων προβλημάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών.