ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα της Κλιματικής Αλλαγής, θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, 9:00-15:00, στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος


19-04-2017 (thspanid)