ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ"
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ " ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/06/2017 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Β1-Β2 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30-10.30


15-05-2017 (epsarido)