Ορισμός Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018