ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Σας ενημερώνουμε, ότι η εξέταση του μαθήματος «Στατιστική ΙΙ», θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 10:30-12:30, στο γραφείο της Αν. Καθηγήτριας κας Γ. Λούπα, 2ο όροφος, κτίριο αιθουσών διδασκαλίας (ΠΡΟΚΑΤ, Βασ. Σοφίας 12).Από τη Γραμματεία του Τμήματος


11-09-2017 (thspanid)