Οδηγίες για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας-δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)