ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΜΟ.ΔΙ.Π ΣΤΟ Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Εκλογή εκπροσώπων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. στο Δ.Π.Θ..pdf.pdf


09-10-2017 (epsarido)