Ανακοίνωση προγράμματος Υποτροφιών Ινδονησιακής Τέχνης και Πολιτισμού