Εργαστήριο Ομαδικής Συμβουλευτικής της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών του ΔΠΘ