ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2018-2019