ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ"
Υποβολή αιτήσεων από 9-5-2018 έως 9-7-2018


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf


08-05-2018 (thspanid)