Κατ'εξαίρεσην εξέταση του μαθηματος " ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ"
Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Επιχειρησιακή Έρευνα" (Ε1ΥΠ) να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για χειρόγραφη αίτηση - δήλωση εξέτασης του μαθήματος. Το εν λόγω μάθημα θα εξεταστεί ΚΑΤ'ΕΞΑΙΡΕΣΗ στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 την Πέμπτη 21/6 και ώρα 11.00-13.00 στην αίθουσα Β3-Β4


11-05-2018 (thspanid)