Μετακίνηση δύο φοιτητριών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ, στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Erasmus+


Η φοιτήτρια κ. Κωνσταντίνα Κιβράκη θα μεταβεί κατά το διάστημα Ιούλιος 2018 - Σεπτέμβριος 2018 για πρακτική άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ στο Τμήμα Environmental Microbiology του Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH - UFZ, Leipzig, Germany

Η φοιτήτρια κ. Αθανασια-Μενεξεδενια Αβεροπούλου θα μετακινηθεί κατά το διάστημα Ιούνιος 2018 - Ιούλιος 2018 για πρακτική άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ στο Τμήμα Civil, Environmental and Materials Engineering του Mediterranean University of Reggio Callabria, Italy.


14-05-2018 (thspanid)