Αλλαγή ημέρας εξέτασης του μαθήματος ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (κανονική εξεταστική Ιουνίου)
Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα απο αίιτημα των φοιτητών και τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα Καθηγητή κ. Κ. Κουρτίδη, η εξέταση του μαθήματος ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (4ο εξάμηνο) θα πραγματοποιηθεί στις 26/6/2018 και ώρα 11.00-13.00 στην αίθουσα Β3-4


04-06-2018 (thspanid)