Αλλαγή ώρας εξέτασης των μαθημάτων Υπόγεια Υδραυλική - Εφαρμοσμένη και Υπόγεια υδραυλική - Εφαρμοσμένη Υδραυλική (πτυχιακή εξέταση Ιουνίου 2018)
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω διεξαγωγής Γ.Σ του Τμήματος στις 11/6/2018, η εξέταση των μαθημάτων Υπόγεια Υδραυλική - Εφαρμοσμένη και Υπόγεια Υδραυλική - Εφαρμοσμένη Υδραυλική (Κ. Μουτσόπουλος) θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημερα αλλά στις 17.30-19.30 στην ΑΚΑπό τη Γραμματεία του Τμήματος


04-06-2018 (thspanid)