πτυχιακή εξέταση του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ για τα τμήματα της Αν. Καθηγήτριας κας Α. Γκεμιτζή
Σας ενημερώνουμε, ότι πτυχιακή εξέταση του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ για τα τμήματα της κας Γκεμιτζή, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6/6//2018 στις 14.00 -

16.00 στην αίθουσα Β5.Η διδάσκουσαΑλεξάνδρα Γκεμιτζή


04-06-2018 (thspanid)