Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2018


Σημειώνεται ότι στο παρακάτω συνημμένο πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2018 η ΜΟΝΑΔΙΚΗ αλλαγή ειναι η προσθήκη επιπλεον επιτηρητών σε μαθήματα που οι διδάσκοντες αιτήθηκαν για την αλλαγή αυτή. Κατά τα άλλα, το προγραμμα δεν έχει ουδεμία αλλαγή τόσο στα μαθήματα όσο και στις ώρες εξέτασης.Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Προγραμμα εξεταστικης ΙΟΥΝΙΟΥ_2018.pdf


11-06-2018 (thspanid)