τελετή απονομής των Μεμβρανών των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων των αποφοιτησάντων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος


Καλούνται οι αποφοιτήσαντες, των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

· «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη»

· «Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία»,

· «Περιβάλλον και Συμπεριφορά»του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, να συμμετάσχουν στην τελετή απονομής των Μεμβρανών των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων των αποφοιτησάντων.Η ημερομηνία της τελετής ορίζεται η 6η Ιουλίου 2018, και ώρα 11:00 στο αμφιθέατρο ¨ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ¨ στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων.


13-06-2018 (thspanid)