Αλλαγή ημέρας εξέτασης του μαθήματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι,ΙΙ"


Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από αίτημα των διδασκόντων Καθηγητών, η εξέταση του μαθήματος του 4ου έτους " ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι,ΙΙ" θα πραγματοποιηθεί στις 13/9/2018 και ώρα 11.00-13.00 στην αίθουσα Β6.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος


19-07-2018 (thspanid)