Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο MEDILAB OPEN INNOVATION ACTIONS


Η πρωτοβουλία MEDILAB© OPEN INNOVATION ACTIONS αποτελεί μια πρωτοβουλία του Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δ.Π.Θ. και του Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού "Medilab©" προκειμένου να υποστηρίξει, την ανάπτυξη μιας καινοτόμου επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες, αλλά και στους υφιστάμενους επιχειρηματίες με έμφαση στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών η οποία επιτυγχάνεται μέσω της δικτύωσης και της εξωστρέφειας.

Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί η άμεση εμπλοκή και η συνεργασία των επιχειρήσεων ώστε να αποτελέσουν πραγματικές περιπτώσεις ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της διαδικασίας ανοιχτής καινοτομίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

1. Σε υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα MEDILAB© OPEN INNOVATION ACTIONS καταθέτοντας μια καινοτόμο ιδέα η οποία θα αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας υπηρεσίας με καινοτόμα χαρακτηριστικά και την οποία η επιχείρηση σχεδιάζει να εισάγει στην αγορά.

2. Σε τελειόφοιτους φοιτητές προπτυχιακού ή αποφοίτους μεταπτυχιακού επιπέδου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την κριτική τους σκέψη, και την δημιουργικότητά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα http://medilab.pme.duth.gr/52.shtml


11-09-2018 (thspanid)