ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος τις ονομασίες του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος καθώς και τα ονοματεπώνυμα και κινητά τηλέφωνα του Προέδρου, προκειμένου να έρθει σε επικοινωνία μαζί του η Αντιπρύτανης Καθηγήτρια κα Ζωή Γαβριηλίδου.Από το Γραφείο Πρυτανικών Αρχών


12-09-2018 (thspanid)