Εξέταση μαθήματος " ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΑΖΑΣ"
Κατόπιν αιτήματος της διδάσκουσας, η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Επ. Καθηγήτριας Α. Σταματελάτου (Κιμμέρια , γραφείο Α5) την Τετάρτη 19-9-2018 και ώρα 8.30-10.30


12-09-2018 (thspanid)