ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η εξέταση του μαθήματος Φυσική Ωκεανογραφία θα γίνει σε δύο ομάδες

Ομάδα 1: από το γράμμα Α (ΑΔΑΜ) έως και το γράμμα Κ (ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ) από ώρα 10:30 έως 12:00.

Ομάδα 2: από το γράμμα Λ (ΛΑΜΠΡΟΥ) έως το γράμμα Ψ (ΨΩΜΟΥΛΗ) από ώρα 12:00 έως 13:30.

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την εξέταση.
13-09-2018 (thspanid)