Προκήρυξη θέσεων Διευθυντών των Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανικών ΠεριβάλλοΟρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Ανάλυση και προσομοίωση υδατικών πόρων"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΟΡΙΣΜΟΣ 3ΜΕΛΟΥΣ ΕΕ_6ΔΛ846ΨΖΥ1-8ΑΘ.pdf


08-10-2018 (thspanid)