Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την ορκωμοσία Νοεμβρίου 2018


Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ορκιστούν στην ορκωμοσία της 16.11.2018 να έχουν παρουσιάσει τη διπλωματική τους εργασία και να έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, τα εκπρόθεσμα αιτήματα δεν θα συμπεριληφθούν στην ορκωμοσία του Νοεμβρίου 2018.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος


11-10-2018 (thspanid)