Ανακοίνωση προθεσμίας για αντικατάσταση καταργούμενων μαθημάτων
Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να αντικαταστήσουν καταργούμενα μαθήματα να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 19-23/11/2018 την επισυναπτόμενη αίτηση. Η κατάθεση μπορεί να γίνει ιδιοχείρως, ηλεκτρονικά είτε και ταχυδρομικά.Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2018-2019.doc


19-11-2018 (thspanid)