ΝΕΑ Ανακοίνωση δοκιμαστικών μαθημάτων στα πλαίσια της αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. NEA_ανακοινωση δοκιμαστικών.pdf


27-11-2018 (thspanid)