Διοικητικό Προσωπικό

Πληροφορίες για φοιτητές
τηλ: 25410 79109,
FAX: 2541079108,
email: secr@env.duth.gr

Η γραμματεία του τμήματος βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης (ισόγειο) στην Πολυτεχνειούπολη εντός της Ξάνθης.
Γραμματέας Τμήματος:
Θεώνη Σπανίδου
Τηλ. +30 25410-79110
Fax. +30 25410-79108
Email: secr@env.duth.gr

Γραμματεία
Ελένη Ψαρίδου
Τηλ. +30 25410-79112
email: epsarido@xan.duth.gr

Ελευθερία Αναγνωστοπούλου
Τηλ. +30 25410-79117
email: anel@rescom.duth.gr

Φοιτητικά
Μαρία Μαμάρα
Τηλ. +30 25410-79109
email: mmamara@xan.duth.gr